dimecres, 19 de setembre de 2007

VALOREM EL NOSTRE ENTORN I MILLOREM-LO

Aquest curs 2007-08 iniciem un projecte de innovació educativa sobre educació ambiental. Ens proposem dos grans objectius:

1. Sensibilitzar l'alumnat i les famílies envers la problemàtica mediambiental i anar estenent conductes i hàbits que fomentin la sostenibilitat.
2. Aconseguir que l'escola, com a espai de treball i de convivència, sigui un entorn sa, saludable i més sostenible.
Amb aquests dos objectius, pensem que qualsevol suggeriment i proposta serà ben acollida i que tots i cadascú de nosaltres tenim quelcom a aportar-hi.